Landbrug og skovbrug på Kroghenlund

Der er samlet 288 ha tilhørende Kroghenlund, fordelt på 235 ha ager og 53 ha skov.

Selvskovning & brænde

Selvskovning og træ til brænde kan købes ved henvendelse til Albert Hansen på 20 25 12 02

Landbruget

Landbruget består af 235 ha agerbrug, som i dag er forpagtet ud. Jorden har en rigtig god bonitet. Hovedparten af jorden ligger på bunden af en gammel issø og består derfor af rigtig god ler jord.

Skovbruget

Skovbruget på 53 ha driver vi selv, med hjælp fra Skovdyrkerne. Skoven drives bæredygtigt og der lægges vægt på at bevare herlighedsværdierne og sikre de bedste forhold for dyr og natur.