Kroghenlund's historie

Hovedgården Kroghenlund er oprettet i 1798 af kammer-junker Stie Tønsberg Schøller von Krogh til Løjtved. Løjtved, hvis historie føres tilbage til 1300-tallet, var tidligere en mægtig besiddelse.

Von Krogh (1763 – 1817), der havde erhvervet Løjtved i 1787 delte ejendommen, idet han i 1797 frasolgte Langeskov. I 1798 oprettede han af en del af Løjtved en ny hovedgård, som han navngav efter sig selv: Kroghenlund. Von Krogh henlagde tiender, skoven og en del af Løjtveds bygninger til den nye hovedgård og påbegyndte opførelsen af en avlsgård og en stort anlagt hovedbygning.

I 1806 solgte von Krogh Kroghenlund til N. H. Haugsted og Hans Clausen, der nedrev den store knap færdiggjorte hovedbygning og opførte den nuværende mere beskedne hovedbygning. Ved Hans Clausens død i 1816 kom Kroghenlund til svigersønnen, Rasmus Langkilde (1795 – 1853). Langkildesælgten, der gennem tiden ejede Langkildegård, Hollufgård, Juulskov, Klingstrup, Boltinggård, Bramstrup m.fl. blev på Kroghenlund til 1888, hvor gården blev solgt til Kaptajn Ivar Hviid.

I 1902 blev Kroghenlund overtaget af kreditforeningen, der samme år solgte gården til A. Harreschau, hvis enke i 1909 solgte gården til nuværende ejers tipoldefar, Hans Hansen.

Driften af Kroghenlund er siden varetaget af: Hans Hansen (1860 – 1942), Albert Hansen (1892 – 1939), Hans L. Hansen (1918 – 1986), Albert Hansen (1947 – ), Hans William Falck Hansen (1980 – ). Af de oprindelige bygninger er alene hovedbygningerne tilbage, idet brand senest i 1969 ødelagde de gamle avlsbygninger. Hovedbygningerne består af tre grundmurede, hvidkalkede fløje i et stokværk med halvvalmet tegltag. Midterfløjen fra ca. 1810 er forsynet med en gennemgående frontspids. Sidefløjene er fra ca. 1830 – 50. Vestfløjen er genopført efter brand i 1946. Anlægget er fredet som et eksempel på tidens klassicistiske byggestil.