Velkommen til Kroghenlund

Kroghenlund hovedgård ligger på bunden af en gammel issø, midt i det smukke sydfynske landskab omgivet af fredskov og marker.  Hovedbygningen og de to sidefløje er fredede og er et smukt eksempel på 17-18 hundredtallets klassicistiske byggestil. 

Vi har i dag forpagtet agerbruget ud, men har aktiviteter inden for skovbrug og udlejning af huse, jagt og arealer til græsning.