Kroghenlund

Kroghenlunds historie

Kroghenlund set fra havenHovedgården Kroghenlund er oprettet i 1798 af kammer-junker Stie Tønsberg Schøller von Krogh til Løjtved. Løjtved, hvis historie føres tilbage til 1300-tallet, var tidligere en mågtig besiddelse.
Von Krogh (1763 - 1817), der havde erhvervet Løjtved i 1787 delte ejendommen, idet han i 1797 frasolgte Langeskov. I 1798 oprettede han af en del af Løjtved en ny hovedgård, som han navngav efter sig selv: Kroghenlund. Von Krogh henlagde tiender, skoven og en del af Løjtveds bygninger til den nye hovedgård og påbegyndte opførelsen af en avlsgård og en stort anlagt hovedbygning.

Kroghenlund set fra gårdenI 1806 solgte von Krogh Kroghenlund til N. H. Haugsted og Hans Clausen, der nedrev den store knap færdiggjorte hovedbygning og opførte den nuværende mere beskedne hovedbygning. Ved Hans Clausens død i 1816 kom Kroghenlund til svigersønnen, Rasmus Langkilde (1795 - 1853). Langkildesælgten, der gennem tiden ejede Langkildegård, Hollufgård, Juulskov, Klingstrup, Boltinggård, Bramstrup m.fl. blev på Kroghenlund til 1888, hvor gården blev solgt til Kaptajn Ivar Hviid.

Kroghenlund igen set fra havenI 1902 blev Kroghenlund overtaget af kreditforeningen, der samme år solgte gården til A. Harreschau, hvis enke i 1909 solgte gården til nuværende ejers oldefar, Hans Hansen.
Driften af Kroghenlund er siden varetaget af: Hans Hansen (1860 - 1942), Albert Hansen (1892 - 1939), Hans L. Hansen (1918 - 1986), Albert Hansen (1947 - ). Af de oprindelige bygninger er alene hovedbygningerne tilbage, idet brand senest i 1969 har fjernet de gamle avlsbygninger. Hovedbygningerne består af tre grundmurede, hvidkalkede fløje i et stokværk med halvvalmet tegltag. Midterfløjen fra ca. 1810 er forsynet med en gennemgående frontspids. Sidefløjene er fra ca. 1830 - 50. Vestfløjen er genopført efter brand i 1946. Anlægget er fredet som et eksempel på tidens klassicistiske byggestil.