Kroghenlund

Driften på Kroghenlund

Kroghenlund med Sivkærgård er en planteavlsbedrift der består af:

235 ha Ager
53 ha Skov